อัยการ

โดยส่วนมากแล้วในฐานะประชาชนอาจจะรู้แค่ว่า อัยการ นั้นคือผู้ที่มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเรียกได้ว่าอัยการมีหน้าที่นำคนเข้าคุกลงโทษซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอย่างไรก็ตามมันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งมันจะได้มาจากผู้พิพากษาต้องเป็นไปตามคำพิพากษาของผู้พิพากษาเท่านั้นเอาจริงๆแล้วอัยการนั้นมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นคือสิ่งที่อัยการนั้นต้องทำและสิ่งที่สำคัญเลยคือจะต้องมีคุณธรรมและรักษามันไว้ให้ได้

ความถูกต้อง

ความยุติธรรม

หน้าที่ของ อัยการ

          เมื่อมีเหตุหรือมีการละเมิดการเกิดขึ้นหน้าที่นั้นจะต้องผ่านกระบวนการการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการสืบและจับกุม และสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วจึงยื่นส่งให้อัยการเพื่อเป็นผู้ที่ตัดสินใจวินิจฉัยว่าทั้งหลักฐาน และข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนนั้นมันปราศจากข้อสงสัยหรือเปล่าถ้าอัยการเห็นว่าคำสอบสวนนั้นไม่พออาจจะเป็นการยกฟ้องก็ได้ แต่ถ้าหากว่ายังไม่สิ้นข้อสงสัยอัยการจะให้พนักงานสอบสวนหรือตำรวจนั้นได้ไปหาข้อเท็จจริง มาเพิ่มจนกว่าอัยการจะสามารถสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้แต่ถ้ามีการสั่งฟ้องแล้วก็จะติดตาม แต่ถ้าเห็นว่าคำสั่งศาลนั้นไม่ถูกต้องก็จะอุทธรณ์ต่อไปถ้าพูดกันตามความเข้าใจง่ายๆ แล้วอัยการก็คือเป็นองค์กรที่สามารถตรวจสอบ และใช้ดุลพินิจในการสอบสวนทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็ศาลเพื่อให้มันถูกต้องและได้รับความยุติธรรม

  • ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการต่างๆ ที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกฎหมาย
  • เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ตรวจเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางกฏหมายต่างๆ ของหน่วยงานรัฐด้วย
  • ตรวจเอกสารต่างๆที่มีการทำสัญญาหรือปรึกษาด้านกฎหมาย กับนิติบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นิติบุคคลนั้นได้เข้าใจกฎหมาย และจะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
  • ช่วยในการฝึกอบรมเพื่อสร้างพัฒนาการให้กับข้าราชการอัยการ
  • อัยการนั้นจะทำคดีปกครองแทนรัฐบาล ทั้งคดีแพ่ง หรือคดีต่างๆ ที่เป็นของหน่วยงานรัฐอัยการจะเป็นผู้ที่ดำเนินการแทนทั้งหมด
  • อัยการจะเป็นผู้ที่ยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐได้รับความยุติธรรม และรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและก็รัฐ

ลักษณะงานของอาชีพ

รูปแบบภารกิจและหน้าที่ผู้ที่ประกอบอาชีพอัยการนั้นก็คือ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและใช้ดุลพินิจสอบสวน และศาลเพื่อให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องยุติธรรมอัยการนั้นทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าพนักงานแล้วก็ศาลถ้าอัยการเห็นว่าคำตัดสิน หรือคำสั่งของศาลหรือพนักงานสอบสวนนั้นมันมีข้อที่น่าสงสัยหรือไม่เห็นตามด้วยก็ อาจจะยกฟ้องได้เพราะเป็นการตรวจสอบการทำงาน และการทำหน้าที่ของอัยการนั้นก็อาจจะแตกต่างกันซึ่งนั่นก็อยู่กับว่าอัยการจะได้รูปคดีแบบไหน ซึ่งในแต่ละรูปคดีนั้นก็มีความแตกต่างกันของการทำหน้าที่ต่างๆ อัยการนั้นทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือทางกฎหมายและหน้าที่หลักๆ เลยก็คือเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของรัฐ

Previous
Next

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

ทุกๆวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าประเทศเราในปัจจุบันนั้นกำลังได้รับความขาดแคลนอัยการเป็นอย่างมาก และนี่จึงเป็นโอกาสที่ผู้ที่ต้องการโอกาสในการที่จะต้องการเป็นอัยการมันเป็นโอกาสที่ดี และน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาด้านกฎหมายกล้าพูดเลยว่าถ้าท่านจะบอกมา และมีความพยายามท่านจะไม่ตกงานอย่างแน่นอนซึ่งในทุกๆ วันนี้อัยการนั้นมีน้อยมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้เข้ามาทำงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาชีพนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้สูงมากไม่ต้องกลัวเลยว่าเข้ามาเป็นอัยการแล้วจะได้เงินเดือนน้อย เพราะการจะสอบเข้ามานั้นมันยากพอยากแล้วหน้าที่ และตำแหน่งมันก็สูงเป็นอาชีพที่มีเกียรติด้วยความที่มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสอบเข้ายากอาจจะทำให้หลายคนถอดใจเสียก่อนแต่ถ้ามีความพยายามแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพียงแต่จงมุ่งมั่นท่านสามารถเป็นได้อย่างแน่นอน

แต่ละอาชีพก็มีรายได้ที่แตกต่างกันไป ตามความสามารถและลักษณะงานหากคุณกำลังหาแหล่งทำเงินที่ยอดเยี่ยมลองมาทำคาสิโนไม่ผ่านเอเยนต์ที่จะทำรายได้ให้กับคุณอย่างมหาศาล ด้วยระบบการจัดการอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา