You are currently viewing เราใช้ทนายความเพื่ออะไรบ้าง

เราใช้ทนายความเพื่ออะไรบ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

โดยปกติแล้วทำไมจึงต้องจ้างทนายความ และสร้างมาเพื่ออะไรซึ่งมันน่าจะเป็นคำถามและเป็นอีกหนึ่งปัญหาของใครหลายๆ คนที่สงสัยกันเวลาถูกฟ้องหรือฟ้องคนอื่น ทำไมจำเป็นจะต้องใช้ทนายความไม่มีเคสไหนที่ไม่มีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง และจำเป็นจะต้องใช้แทบจะทุกกรณีเลยด้วยซ้ำ

วิชาชีพเฉพาะทาง

ต้องกล่าวว่าอาชีพทนายความนั้นมันเป็นอาชีพเฉพาะทาง ที่สำคัญคือความสำคัญของอาชีพทนายความก็คือจริยธรรม และมีสภาวิชาชีพคอยกำกับดูแลเอาง่ายๆว่าทนายความนั้น ของไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติทนายความ ดังนั้นความรู้ที่เรียนรู้มาเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่ว่าเอาความรู้มาเอารัดเอาเปรียบ

สำคัญอย่างไร

เธอต้องบอกก่อนว่าโดยถ้าเราดูในทีวีเวลามีข่าวอะไรดัง ก็มักจะมีการยื่นขอทนายเสมอแต่ไม่ใช่ว่าทุกกรณีที่จำเป็น จะต้องมีทนายมันอยู่ที่สถานการณ์บางครั้งเราไม่อยากแบกรับความเสี่ยงตามลำพัง เราก็จำเป็นจะต้องพึ่งทนายที่มีประสบการณ์เพื่อให้เขาช่วยเหลือเราทางกฎหมาย

กฎหมายบังคับให้คุณจำเป็นจะต้องใช้ทนาย

ในข้อนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะอยู่ในกรณีที่จำเลยคดี ที่อัตราโทษประหารชีวิตหรือจำเลยที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ จำเป็นจะต้องมีทนายที่ดูแลคดีนี้โดยเฉพาะถึงแม้ว่า คุณจะโดนโทษประหารชีวิตแต่ละคนไม่มีทนายศาล ก็จะจัดหาทนายให้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากได้ก็ตามมันเป็นกฎ และถ้าหากเราไม่อยากมีความเสี่ยง ควรที่่จะเลือกrb88 เว็บที่มีมาตรฐานสากล